zamosc.tv

LXI Sesja Rady Miasta Zamość

dodano: 25.05.2023

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu LXI Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się 29 maja 2023 r. (poniedziałek). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

* Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LVIII, LIX i LX sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do projektu i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Zamościu do realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet VIII: Zwiększenie spójności społecznej, Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa,
2) zmiany Uchwały Nr XXXIX/591/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat,
3) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
4) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
10. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i informacje.
13. Zamknięcie obrad.
https://zamosc.esesja.pl/posiedzenie/2faf0ef5-2601-4

 

Miasto Zamość

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz